L-O Petterssons Åkeri AB

Vi utför bred last-transporter med vår jumbotrontrailer på kort varsel.

  • Lastlängd utan dispens: 20 m
  • För lastlängd över 20 m krävs dispens
  • Lastbredd utan dispens: 3,5 m
    Förbil krävs mellan 3,1 m och 3,5 m, vilket vi tillhandahåller
  • För lastbredd över 3,5 m krävs dispens
  • Lasthöjd: 3,65 m
  • Lastförmåga: 40 ton
  • Ramper för lastning av fordon

Vi söker dispensen hos Trafikverket och kommuner, dock kräver det mer framförhållning.

Kontakt

Dag Petersson

Tel: 070-677 33 70
dag@lopakeri-oskarshamn.se

Hans Petersson

Tel: 070-677 33 76

Lämna ett meddelande