Om LOP Group

Välkommen till LOP Group – din pålitliga partner för transportlösningar i världsklass! Med årtionden av branscherfarenhet och en modern fordonsflotta erbjuder vi skräddarsydda logistiklösningar som sätter kundens behov i centrum. Vårt dedikerade team av erfarna förare och logistikexperter garanterar snabba och säkra leveranser, oavsett om det är inom Sverige eller Europa.

Lop Group

I LOP Group ingår Oskarshamns Logistik, Godsservice i Oskarshamn och L-O Petterssons Åkeri, varav det sistanämnda startades 1954 av Lars-Olof Pettersson och på den tiden bestod verksamheten utav mjölktransporter. 

Åkerierna ägs och drivs i dag av Lars-Olofs söner Hans och Dag Petersson samt barnbarnen Mikael och Jerry Petersson. Den nuvarande verksamheten består av distribution för Schenker, budtransporter, specialtransporter, lagring samt interntransporter för Scania i Oskarshamn. Totalt består bilparken av 26 fordon i varierande storlek och har ca 30 anställda.

Previous slide
Next slide

Vår historia

L-O Petterssons Åkeri startades 1954 av Lars-Olof Pettersson och på den tiden bestod verksamheten utav mjölktransporter. I början av 60-talet fick Lars-Olof Pettersson tillstånd att även ta med gods på sina rundturer till bönderna och då började han även att köra för Bilspedition. Det började med styckegods runt Oskarshamn och till Hultsfred och 1967 började han att köra linjetrafik på Karlstad och Örebro. 1981 förvärvades Birger Johanssons Åkeri i Hultsfred med tillhörande linjetrafik Hultsfred – Örebro – Karlstad.

1986 startade vi Godsservice i Oskarshamn AB som hade som uppdrag att distribuera styckegods för Bilspedition i Oskarshamn. 1994 utökas fjärrtrafiken med Vetlanda – Karlstad – Örebro. 2000 startades Oskarshamns Logistik AB vars verksamhet består av lokaltransporter för Scania. Under 00-talet utökas samarbetet med Scania. Vi utökar även med specialtransporter. (bredtransporter, högt, tungt) och budtransporter.

2014 förvärvas linjetrafiken Jönköping – Karlstad och 2015 avyttrar L-O Petterssons Åkeri all fjärrtrafik för DB Schenker.

2022/2023 byggde vi vår nya terminal och flyttade in 1 mars 2023 där vi nu huserar i fantastiska lokaler.

Vi satsar på elektrifiering – till våren 2024 byter vi ut tre stycken av våra fordon till el och vi bygger laddstolpar för våra lastbilar.

Vi satsar på framtiden!

Första elektrifierade lastbilen testades med gott resultat!

Interna godstransporter mellan Kvastmossen och Scanias hyttproduktionen kommer i framtiden att vara elektrifierade. I sommar testades den första batteridrivna el-lastbilen.

I ett ständigt flöde rullar gods mellan Scania logistikcenter (OLO) och hyttproduktionen. Totalt rör det sig om närmare 150 interna godstransporter per dygn i båda riktningarna.

I testet med den batteridrivna lastbilen användes en BEV-lastbil (Battery Electric Vehicle). Det är Scanias helelektriska lastbilar som har kraften, räckvidden och laddkapaciteten för längre och tyngre transporter.

– Våra tester visade att eldrift fungerar bra i detta flöde. El-lastbilen klarar två skift när den laddas vid varje lunchrast samt nattladdning, berättar Sammy Axelsson, transportkoordinator och projektledare på Scania logistikcenter, och Dag Petersson, vd på Oskarshamns Logistik AB (OLAB).

– I projektet har vi analyserat flöden och gjort en simulering tillsammans med Scania Sverige för att få en bild av hur en elektrifierad lastbil fungerar i drift, fortsätter Sammy.

– Projektet syftar till att nå Scanias klimatmål och är positivt för hållbar utveckling.

Vi bygger laddplatser

Oskarshamns Logistik AB ombesörjer sedan många år tillbaka en del av Scanias interna godstransporter. Dagligen går åtta lastbilar mellan logistikcenter och Scanias fabrik. Tidigare i år tog OLAB i bruk sin nya terminal, som är byggd för framtida transportlösningar.

– På uppställningsplanen vid vår terminal har vi förberett för åtta laddplatser. Vi ser en framtid med elektrifierade fordon och måste följa med i den utvecklingen, säger Dag.

Till våren 2024 ska åtta laddplatser med en kapacitet på 750 kW stå färdiga.

Vi är med i Fair Transport

Fair Transport är transportnäringens hållbarhetscertifiering av godstransporter på väg. Alla certifierade företag uppfyller uppsatta krav och kriterier och följs löpande upp via en oberoende tredjepartsgranskning. Certifieringen säkerställer på så sätt att transporterna utförs ansvarsfullt, trafiksäkert och klimatsmart.

Fair Transport är transportbranschens sätt att ta ansvar och bidra till den nödvändiga omställningen som hela vårt samhälle står inför. Tillsammans skapar vi en trygg och hållbar framtid.

För en ansvarsfull & trygg miljö

Stolta sponsorer till