Utför interntransporter för Scania med moving floor-trailers.

Kontakt

Dag Petersson

Tel: 070-677 33 70 dag@lopakeri-oskarshamn.se

Hans Pettersson

Tel: 070-677 33 76
hans@lopakeri-oskarshamn.se

Lämna ett meddelande